Voorlopige/Definitieve Aansluitingsprocedure voor jeugdspe(e)l(st)ers

Indien U een zoon/dochter heeft die graag wil komen volleyballen, dan kan hij/zij dit gratis en verzekerd komen proberen gedurende 4 trainingen. Dit is de procedure van de "Voorlopige Aansluiting". Hierbij wordt een verzekering afgesloten om bij gebeurlijke ongevallen toch verzekerd te zijn. Deze verzekering is 1 maand geldig.

Tijdens deze startperiode zal elk voorlopig lid de trainingen volgen van onze lichting ‘start-to-volley’, een groep waar alle startende volleyballers de sport onder de knie trachten te krijgen (algemene bewegingsleer, basis volleybal technieken, …).

BELANGRIJK: deze verzekering kan slecht 1 maal genomen worden. Het is dus niet mogelijk om een 2de maal een voorlopige verzekering te hebben, zelfs niet bij een andere club.

Deze training vindt plaats op woensdag van 18u-19u30 in het Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 St P Leeuw

Tenlaatste op het einde van de 3de week moet er wel beslist worden of hij/zij verder wil volleyballen (definitieve aansluiting) of eventueel zou stoppen. Tevens gebeurt op dit moment de sportieve evaluatie van het nieuw lid en zal de trainer samen met de sportieve cel bepalen in welke jeugdcategorie er verder kan getraind worden. Dit kan betekenen dat men in dezelfde ploeg blijft trainen of dat men overgaat naar een jeugdcategorie in competitie.

Voor meer informatie aangaande de definitieve aansluiting verwijzen we jullie graag naar dit document (download)

Het inschrijven bij de club houdt in dat alle betrokkenen (voorlopig lid / lid / ouders / trainers / clubbestuur) zich houden aan het clubreglement

Voor de voorlopige aansluiting kan U op 2 manieren inschrijven.

1. Schrijf uw kind in via onze website

Rechtstreeks via deze web-site op deze inschrijfpagina .

!!! Er zijn geen inschrijvingen mogelijk tussen 1 mei en de 2de zondag van Augustus !!! )

U vult alle gegevens in drukt "verzenden". Alle doorgestuurde gegevens worden door het club secretariaat gebuikt voor het afsluiten van de verzekering. Zodra de verzekering in orde is krijgt U een bevestiging via e-mail met verdere instructies. Dit is de zekerste en snelste manier om in orde te komen. In principe wordt de verzekering afgesloten op dinsdagavond, de dag voor de wekelijkse training.

2. Download het inschrijfformulier voor de voorlopige aansluiting.

U kan eventueel ook het inschrijvingsformulier downloaden en afdrukken. Vul alle gegevens leesbaar in en onderteken het formulier. Breng het ingevuld formulier mee naar de eerste training en overhandig het aan de trainer. Het nadeel van deze procedure is dat uw kind nog niet verzekerd is indien het de eerste training wil volgen.De gegevens zijn immers nog niet doorgestuurd. Daarom moet U in dit document verklaren dat de club niet aansprakelijk is voor ongevallen tijdens de eerste training.

 

Aansluitingsprocedure als senior of recreatiespeler

Indien U wil aansluiten tot de club is de beste manier om een e-mail te sturen naar sportieve_cel@vczuun.be

Zet In deze e-mail uw contactgegevens, ervaring en sportieve wensen. De sportieve cel zal U daarna contacteren.