Gegevens Speler / speelster

Voornaam*

 

Contactgegevens Ouder(s)/Voogd

  

  

*

    


 

Alle velden met * zijn verplicht in te vullen

Vanaf 11/08/2016 is het rijksregisternummer een verplicht in te vullen veld voor elk nieuw lid van Belgische nationaliteit. De Vlaamse Volleybalbond, alsook alle aangesloten clubs, is krachtens het nieuwe decreet van Sport Vlaanderen gemachtigd het rijksregister nummer op te vragen en te registreren in het ledenbestand.

Het rijksregister nummer is vermeld op de achterzijde van de identiteitskaart